Vår förskola

Drömmens förskola är belägen i närheten av Karlsundsparken, omgiven av fina grönområden och närhet till goda kommunikationer. Förutom vår stora gård och lekplats i form av lekställning, gungställning, sandlåda, lekstuga och gungdjur har vi flera fina lekplatser i närheten av förskolan som vi ofta besöker.

Vår vision

Vår vision är att erbjuda ett tryggt, roligt och lärorik verksamhet till våra barn och bygga upp förtroendefulla relationer mellan våra pedagoger och vårdnadshavare.

Viktigt för oss

Det är viktigt för oss att ni kan känna er bekväma med oss och känna att ni kan ställa frågor, ge oss förslag och kunna påverka vår verksamhet med egna idéer eller utifrån era barns behov.

Vi inspireras av

Vi arbetar med vårt kvalitetsarbete kontinuerligt och försöker utveckla verksamheten utifrån intervjuer med barn, enkäter för vårdnadshavare och samtal med pedagoger. Vi inspireras av Reggio-Emilias arbetssätt och ser barn som kompetenta individer med lust att upptäcka omvärlden och lära sig. Vi tar barnens tankar och intressen på allvar och planerar verksamhetens innehöll utifrån dessa.

Vi lägger stor vikt

Det som också är utmärkande för vår förskola är att vi har ett inkluderande arbetssätt och vi strävar efter att alla våra barn kan vara med på alla förskolans aktiviteter och att inget barn hamnar i utanförskap. Vi lägger stor vikt vid barnens välmående och hälsa och uppmuntrar barn till lek och rörelse i naturen.