Stjärnan

Stjärnan är vår andra avdelning där vi har barn i åldrar 3-5 år. Just nu har vi ca 25 barn på avdelningen. Alla våra barn ges möjlighet till en god introduktion till förskolan och avdelningen, och vi rekommenderar två veckors inskolning för alla så att barnet hinner lära känna oss pedagoger, andra barn och upptäcka våra lärmiljöer och vara hinna sätta sig i vårt dagsschema och våra aktiviteter som varierar under veckan.

Här arbetar vi främst med språk, men strävar efter att arbeta mot alla mål från Lpfö 98. Våra barn är intresserade av ett utforskande arbetssätt och vi lär oss saker tillsammans i grupp, vi arbetar ganska mycket med experiment, ställer olika frågeställningar och hypotes kring olika fenomen, vi lär oss att det finns inget rätt eller fel och vi utvecklas på vägen dit.

Utomhuspedagogik är helt klart en stor del av vår vardag på Stjärnan och det kan vara allt från vistelse och lek på vår egna gård eller olika utflykter och besök till olika delar av Landskrona.

Värdegrund är något vi lägger stor vikt vid och försöker förankra grundläggande värden i våra dagliga relationer sinsemellan barn, vuxna och pedagoger.