Månen

Månen är vår avdelning för barn i åldrar 1-3. Just nu har vi ca 19 barn på avdelningen men antalet barn varierar under veckan beroende på barnens schema. Vi försöker jobba väldigt nära barnen och ge barnen och föräldrar trygghet och insyn i vår dagliga verksamhet. Vi anser att tryggheten på förskolan bör vara grund för varje barns framtida utveckling och lärande. Vi jobbar mycket med språkutveckling och har använt oss av hjälpmedel och temat Babblarna väldigt länge nu. Vi anordnar drop in en gång per termin där ni som vårdnadshavare har möjlighet att vara på vår avdelning med Ert barn, ställa frågor, kika i barnets pärm men även våra andra dokument som likabehandlingsplanen och verksamhetsplanen för det aktuella läsåret.

Vi som jobbar på Månen är Saida, Sana och Sabina.