Välkommen till Drömmens förskola i Landskrona

Drömmens förskola ligger vackert vid Allvar Gullstrandgymnasiet, på Landskrona Idrottsplats. På förskolan finns 40 barn i två avledningar, Månen och Stjärnan.

I närheten av förskolan finns skog och ängar, dit vi ofta går på upptäcktsfärd. Vi lägger stor vikt vid ett lustfyllt och omsorgsfullt lärande och strävar efter att ta tillvara varje barns nyfikenhet och utforskande i vår verksamhet.

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.

20160108_083823

Värdegrund

I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde. Barnen blir uppmärksammade på att människor har olika synsätt som styr det man säger och gör.

11412374_1598548540423788_7187165698417430095_n

Lek

Lek i förskolan är viktig för barns utveckling och lärande. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Den lustfyllda leken stimulerar barnen i att hitta ny kunskap.

11071040_1562172840728025_7534373168082336740_o

Värdegrund

I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde. Barnen blir uppmärksammade på att människor har olika synsätt som styr det man säger och gör.

Lek

Lek i förskolan är viktig för barns utveckling och lärande. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Den lustfyllda leken stimulerar barnen i att hitta ny kunskap.

Språk & kommunikation

Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen och erbjuder ett varierat utbud av material och metoder i anknytning till språk.

20160108_101127

Skapande

Skapande i förskolan handlar om att barnen får prova olika uttrycksformer så som lek, bild, sång, rörelse, musik, dans och drama, där igenom får de möjlighet att bearbeta sina upplevelser, tankar och erfarenheter.

1511271_1494608947484415_5228647931586008674_n

Språk & kommunikation

Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen och erbjuder ett varierat utbud av material och metoder i anknytning till språk.

Skapande

Skapande i förskolan handlar om att barnen får prova olika uttrycksformer så som lek, bild, sång, rörelse, musik, dans och drama, där igenom får de möjlighet att bearbeta sina upplevelser, tankar och erfarenheter.

Matematik

I förskolan får barnen möjlighet att utveckla och fördjupa sina matematiska funderingar. Genom att barnen får pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen tillsammans med andra barn och vuxna kan de fördjupa sin förståelse för exempelvis former, storlek, mängd, antal, tid och andra matematiska begrepp.

20160108_100253

Naturvetenskap & teknik

Naturvetenskap i förskolan innebär att ge barnen möjlighet att upptäcka och ta reda på samband i naturen och hur människa, natur och samhälle påverkar varandra. Barnen ska även ges möjligheter att urskilja teknik i vardagen och utforska hur teknik fungerar.

12278824_1646312848980690_7042769037689452106_n

Matematik

I förskolan får barnen möjlighet att utveckla och fördjupa sina matematiska funderingar. Genom att barnen får pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen tillsammans med andra barn och vuxna kan de fördjupa sin förståelse för exempelvis former, storlek, mängd, antal, tid och andra matematiska begrepp.

Naturvetenskap & teknik

Naturvetenskap i förskolan innebär att ge barnen möjlighet att upptäcka och ta reda på samband i naturen och hur människa, natur och samhälle påverkar varandra. Barnen ska även ges möjligheter att urskilja teknik i vardagen och utforska hur teknik fungerar.